Meeting Academic Board 13-07-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
 
DATA:  Venres, 13 de xullo de 2018
HORA: 11:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Avaliación anual dos Plans de Investigación.
4.- Valoración priorizada das bolsas de mobilidade para 2018 e proposta de asignación.
5.- Asuntos de trámite
6.- Rogos e preguntas
 
Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.
 
Vigo, 10 de xullo de 2018
O Secretario de la CAPD

 

Date: 
Friday, July 13, 2018 - 11:00